• Những sứ mệnh vũ trụ tốn kém

    Những sứ mệnh vũ trụ tốn kém nhiều tỷ USD giúp nhân loại hiểu rõ hơn về sự hình thành và phát triển của vũ trụ. Cũng có những sứ mệnh đặc biệt quan trọng từ góc nhìn nền văn minh, như sứ mệnh đổ bộ của con người lên Mặt trăng. Chương trình Apollo […]